Vis årsplan

TilbageUdskriv

Årsplan Historie - 7. årgang

Klasse:   7A/7B
Periode:   2009/2010
Team / lærer:   Maria S. Sørensen

Årsplan for historie 7.årgang
2009/2010
 
Emne/Uge
Indhold
Faglige aspekter
Historiekanon
Danmark i Middelalderen
 
Fra kongemord til kongeflugt
 
1286 – 1523
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34-38
1. Mordet i Finderup lade.
 
 
 
2. Levevilkår i middelalderen.
 
 
 
3. Den sorte død.
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Hansestæderne.
 
 
 
 
5. Kalmarunionen.
1. Hvorfor blev Erik Klipping dræbt?
    Hvem var morderne?
 
2. Hvordan så Danmark ud i middelalderen?
    Hvordan var folks daglige vilkår?
 
3. Hvad er den sorte død?
    Hvornår hærgede den?
    Hvem ramte den især?
    Hvad blev konsekvensen af den?
 
4. Hvad var Hansestæderne?
    Hvorfor bekæmpede Danmark dem?
 
5. Hvad er Kalmarunionen?
    Hvorfor brød svenskerne med Kalmarunionen?
    Hvad blev straffen?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalmarunionen
 
 
Opdagelsesrejser
 
Verden bliver større
 
1450 – 1550
39-45
1. Berømte opdagelsesrejsende.
1. Hvem var Henrik Søfareren, Christoffer Columbus
    Vasco da Gama og Magellan?    
    Hvor gik deres rejser hen?
    Hvorfor rejste de ud?
    Hvilke følger fik det for de områder, de opdagede?
   
Columbus
Borgerkrig i Danmark
 
Fra oprør til enevælde
1523 – 1660
 
46-47
1. Bondeoprøret.
1. Hvem var Skipper Clement?
    Hvem gjorde han oprør imod og hvorfor?
    Hvem blev taberne i bondeoprøret?
 
 
 
 
 
 
Reformationen
 
 
 
 
 
 
 
49-2
1. Oprør mod den Katolske
    Kirke.
 
 
 
2. Bogtrykkerkunsten.
 
 
 
 
 
 
3. Reformationen i Danmark.
    
1. Hvem var Martin Luther og hvad gjorde han oprør
    imod?
 
2. Hvem var Johan Gutenberg, og hvorfor fik han stor
    betydning for udbredelsen af den nye tro?
 
3. Hvem fik afgørende betydning for udbredelsen af
    den nye tro i Danmark?
    Hvorfor blev Danmark protestantisk?
Reformationen
Kongemagtens betydning
 
 
 
 
 
Enevælde i Danmark
og i Europa
 
Omkring 1700
 
4-9
1. Christian IV som konge.
 
 
 
 
 
 
2. Christian IV som
     krigskonge
 
 
 
1. Ændring i magtforholdet.
 
 
 
 
2. Ludvig 14. Solkongen
1. Hvornår regerede Christian IV?
    Hvad er han kendt for?
    Hvilken betydning fik han for Danmark?
 
2. Hvilke krige fik han Danmark involveret i?
    Hvad betød det for landet?
 
1. Hvorfor blev Enevældet indført?
    Hvordan blev Frederik IIV enevældig?
 
2. Hvem var Ludvig 14.?
    Hvorfor blev han et forbillede for Europas øvrige
    Enevældige konger?
Christian IV
 
 
Den Westfalske fred
 
 
 
Statskuppet 1660
 
 
 
Oplysningstiden
 
1660 -1800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-15
1. Dagligliv i Danmark
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Danmarks kolonier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Landboreformer
1. Hvordan formede dagligdagen sig i byerne og på
    landet?
    Hvordan ændrede befolkningsfordelingen sig
    mellem land og by?
 
2. Hvad var Danmarks holdning til handel med   slaver?
Hvilke varer producerede vi selv?
     Hvilke varer måtte vi importere?
     Hvilke kolonier fik vi?
     Forklar hvad trekantshandlen var?
 
3. Hvad er en fæstebonde?
    Hvad er hoveri?
    Hvordan er fæstebøndernes daglige vilkår?
    Hvorfor får bønderne muligheder for selveje?
    Hvilken betydning fik det for livet i landsbyerne?
    Hvem blev taberne ved stavnsbåndets ophævelse?
Stavnsbåndets
ophævelse
 
 
 
 
 
 
 
Ophævelse af
slavehandel
Borgerlige rettigheder
 
Frihedskrig og revolution
 
1775 – 1815
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-19
1. Uafhængighedserklæringen
    i USA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Den franske revolution
1. Hvorfor ønsker amerikanerne uafhængighed fra
    England?
    Hvilken dag fejrer USA deres uafhængighed af
    England?
    Hvem er George Washington?
    Hvilke borgerlige rettigheder er indskrevet i den
    nye traktat?
    Bliver den opfyldt?
 
2. Hvem havde magten i Frankrig?
    Hvorfor ønskede almindelige folk at få del i
    magten?
    Hvad bliver resultatet af stændermødet i 1789?
    Hvad var ”Stormen på Bastillen”?
    Hvad er Bastilledagen? - og
    Hvornår fejres den?
    Hvilke borgerlige rettigheder bliver indskrevet i
    nye franske grundlov?
    Hvorfor hjælper Østrig og Preussen den franske
    konge og hvad bliver resultatet af hjælpen?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stormen på Bastillen
Napoleonskrigene
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20-22
1. Napoleons vej til magten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Napoleon i krig
1. Hvem er Napoleon?
    Hvordan kommer han til magten?
    Hvordan bruger han magten til at blive enehersker?
    Hvordan går det med borgerrettighederne under
    Napoleons ledelse?
 
2. Hvem var hovedmodstander?
    Hvad sker der i ”Slaget ved Trafalgar”?
    Hvem er Napoleons næste modstandere?
    Hvad bliver resultatet af disse krige?
    Hvordan bliver Danmark blandet ind i
    Napoleonskrigene?
    Hvilke konsekvenser får det?
 
På vej mod demokrati
 
1813 – 1849
 
 
 
 
 
 
 
23-25
1. Skoleloven af 1814
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Fra enevælde til folkestyre
1. Hvilke fag havde børnene i skolen?
    Hvor mange klasser var der?
    Hvor mange år skulle børnene gå i skole?
    Hvorfor bliver skolegangen obligatorisk?
    Hvilke fremtidige konsekvenser fik loven?
 
2. Hvorfor ønskede folket medbestemmelse?
    Hvad er stænderforsamlingerne?
    Hvem kan vælge/vælges?
    Hvad ønskede de liberale?
    Hvornår får de deres ønske opfyldt?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Københavns
bombardement
 
Overordnede mål – Som trækkes ind løbende
 
·        Anvende emner og temaer, som er opført på klassens tidsfrise, som fikspunkter for nye tidsangivne oplysninger.
·        Demonstrere sikker anvendelse af relativ kronologi.
·        Gøre brug af det narrative som kobling af historie og spor.
·        Skelne mellem faktuel information og forklaringer/fortolkninger.
·        Kritisk brug af informationskilder.
·        Efterprøve forskellige hypoteser gennem bevidst brug af kontrafaktisk metode.
 
Ret til ændringer forbeholdes… ms
     


SKOLEPORTEN © Skolesoft 2001-14 Til forsiden Information Support